• Vitajte

  Škola úcty, dôvery a zodpovednosti
    • Základná škola

    •  Upozorňujeme na povinnosť nosenia rúšok pre žiakov v škole i počas výchovno - vyučovacieho procesu

     s výnimkou detí v materskej škole.

     ​​​​​​​

     Rozhodnutie29_11_2021.pdf


     Semafor_26_11_2021.pdf


     ​​​​​​​

     Čo naša škola ponúka  žiakom:

     • pozrite si - video reportáž o našej škole
     • modernú, zrekonštruovanú školu, príjemné, zdravé  prostredie v škole rodinného typu
     • kvalitnú výchovu a vzdelávanie,
     • kvalifikovaných pedagogických zamestnancov 
     • priemerný počet žiakov v triede - 17 žiakov
     • individuálny prístup k žiakom rešpektujúci osobnosť každého žiaka
     • priaznivé podmienky pre slobodný, tvorivý a prirodzený prejav detí
     • alternatívne vyučovacie postupy, (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, kurzy, exkurzie, besedy, prednášky...)
     • vyučovanie anglického jazyka a informatickej výchovy od prvého ročníka
     • v popoludňajších hodinách rôznorodú činnosť v záujmových útvaroch,
     • kvalitné a zdravé stravovanie v školskej jedálni,
     • prevádzka školského klubu do 17:00 hod.
     • rozľahlý školský areál s ihriskami a oddychovými zónami     Prihláška do prvého ročníka

     Elektronickú prihlášku do prvého ročníka je možné vyplniť a podať  cez odkaz :

     https://zspodhradpb.edupage.org/register

    • 2%

    •  

     Ďakujeme za poskytnutie 2%. 

     Údaje o prijímateľovi:

     SRRZ - RZ pri Základnej škole

     Považské Podhradie 169,017 04 Považská Bystrica

     IČO: 173196170358Právna forma: Občianske združenie

     Tlačivo:

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
    • zspp@zspodhradpb.sk
    • zspp@zspodhradpb.sk
    • +421 042 4326878, 0910350300, Ekonómka, PAM +42 0426 01 85 MŠ Pov. Podhradie 0424326760 MŠ Šebešťanová 0424326812
    • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica Považské Podhradie 169 017 04 Považská Bystrica
    • 42276641
   • Prihlásenie