• Vitajte

  Škola úcty, dôvery a zodpovednosti
    • Informácie pre rodičov

    • Vážení rodičia,
     na príkaz Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, Vám oznamujeme :

      Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.

     Činnosť ŠKD bude zabezpečená  denne  od 03.09.2020 do 16:30 hod. pre všetkých prihlásených žiakov.

     • Vstup do budovy školy len s ochranným rúškom
     • Povinné nosenie rúšok aj na vyučovaní od 12.10.2020 až do odvolania
     • Pri vstupe do budovy školy bude denne ranný filter - meranie teploty (max. 37,1°C) a dezinfekcia rúk
     • Do školy môžu nastúpiť IBA ZDRAVÉ DETI

     Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (príloha č. 1). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

     Zákonný zástupca:

     • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
     • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 
     • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky  základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
     • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 2). Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

     Prílohy:

      

    • Materské školy otvorené od 02.09.2020

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
    • zspp@zspodhradpb.sk, ekonom@zspodhradpb.sk, pam@zspodhradpb.sk
    • +421 042 4326878 0910350300 Ekonómka, PAM +42 0426 01 85
    • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica Považské Podhradie 169 017 04 Považská Bystrica
    • 42276641
   • Prihlásenie