• Vitajte

  Škola úcty, dôvery a zodpovednosti
    • Informácie pre rodičov

    • Vážení rodičia, od pondelka 08.03.2021 plánujeme obnoviť školské vyučovanie prezenčnou formou pre všetkých žiakov školy. Vzhľadom na momentálnu situáciu s personálnym obsadením školy budeme mať upravený rozvrh hodín. Žiaci 1. a 2. ročníka budú mať každý deň 4 vyučovacie hodiny, žiaci 3. a 4. ročníka každý deň 5 hodín. Prevádzka ŠKD bude denne len do 16:00 hod. Prosíme o dodržanie času pri preberaní detí zo školského klubu.

     Strava: desiata od 08.03. do 12.03. 2021 sa nebude podávať v škole, je potrebné si priniesť vlastnú. Obedy budú zabezpečené.

     Upozorňujem Vás, že je potrebné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a k nahliadnutiu negatívny test alebo potvrdenie o výnimke z testovania. Prosím, posielajte len v elektronickej podobe cez edupage.

     Prípadné otázky prosím adresujte na triedne učiteľky.

     Materská škola:

     Prerušenie prevádzky v EP Materská škola Šebešťanová pokračuje i v týždni od 08.03 do 12.03.2021. Zamestnaní rodičia môžu prihlásiť deti do MŠ v Považskom Podhradí.

     Prevádzka EP Materská škola Považské Podhradie bude obnovená od 08.03.2021. Zamestnaní rodičia môžu prihlásiť deti do MŠ.

     Pri nástupe je potrebné prehlásenie o bezinfekčnosti a k nahliadnutiu negatívny test alebo potvrdenie o výnimke z testovania.

     riaditeľka školy

     cestne_vyhlasenie_zakonny_zastupca_2021_(5).docx

     manual_navrat_do_skol_08_03_2021.pdf

     rozhodnutie_03_08_2021.pdf

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
    • zspp@zspodhradpb.sk, ekonom@zspodhradpb.sk, pam@zspodhradpb.sk
    • +421 042 4326878, 0910350300, Ekonómka, PAM +42 0426 01 85
    • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica Považské Podhradie 169 017 04 Považská Bystrica
    • 42276641
   • Prihlásenie