• Vitajte

  Škola úcty, dôvery a zodpovednosti
    • Základné informácie


    • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     Základná škola s materskou školou,

     Považské Podhradie 169, Považská Bystrica

     pozýva budúcich prváčikov s ich rodičmi na

     DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,

     ktorý sa uskutoční 15. februára 2023

     od 10:30 do 12:15 hod.

     a

     od 14:30 do 16:00 hod. v budove

     ​​​​​​​Schválené VZN o príspevkoch v školách a ŠZ.

     Prvýkrát vyberáme zvýšené príspevky za február 2023:

     Mesačný poplatok za:

     MŠ:   15 eur

     ŠKD:  6,50 eur

     Strava:

     • cena stravy pre žiaka MŠ je 2,10 €
     • cena obeda pre žiaka I. stupňa ZŠ je 1,70 €
     • cena desiatej pre žiaka ZŠ je 0,65 €


     COVID 19 - Informácie

     Organizacne_pokynyZS_09_2022 docx

     Rozhodnutie_MS_1_9_2022.pdf

     usmernenia.pdf

     Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf

     Oznam_pre_osoby_vstupujuce_do_budovy.pdf     Elektronickú prihlášku do základnej školy a materskej školy je možné vyplniť a podať  cez odkaz :

     https://zspodhradpb.edupage.org/register     Čo naša škola ponúka  žiakom:

     • pozrite si - video reportáž o našej škole
     • modernú, zrekonštruovanú školu, príjemné, zdravé  prostredie v škole rodinného typu
     • kvalitnú výchovu a vzdelávanie,
     • kvalifikovaných pedagogických zamestnancov 
     • priemerný počet žiakov v triede - 17 žiakov
     • individuálny prístup k žiakom rešpektujúci osobnosť každého žiaka
     • priaznivé podmienky pre slobodný, tvorivý a prirodzený prejav detí
     • alternatívne vyučovacie postupy, (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, kurzy, exkurzie, besedy, prednášky...)
     • vyučovanie anglického jazyka a informatickej výchovy od prvého ročníka
     • v popoludňajších hodinách rôznorodú činnosť v záujmových útvaroch,
     • kvalitné a zdravé stravovanie v školskej jedálni,
     • prevádzka školského klubu do 17:00 hod.
     • rozľahlý školský areál s ihriskami a oddychovými zónami
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
    • zspp@zspodhradpb.sk
    • Základná škola : 042/432 68 78, 0910 350 300,
    • Ekonomický úsek, PAM: 042/426 01 85
    • MŠ Považské Podhradie 042/432 67 60
    • MŠ Šebešťanová 042/432 6812
    • Školská jedáleň: 042/444 37 95
    • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, 017 04 Považská Bystrica 01704 Považská Bystrica Slovakia
    • IČO: 42276641
   • Prihlásenie