• Vitajte

  Škola úcty, dôvery a zodpovednosti
    • Objednávka školských pomôcok na nový školský rok 2021/2022

    • Pomôcky môžete objednať kliknutím na tento odkaz

    • Informácie pre rodičov

    •  

     Organizacne_pokyny_ZS09_2021.docx

     skolsky_semafor_od_sept_21.pdf

     bezpriznakovost.docx

     ​​​​​​​Priloha1a.docx

     Oznam zákonným zástupcom, dotácia na stravu v školskom roku 2021/2022

     Usmernenie_072021.docx

     Priloha_c._1_-_Cestne_vyhlasenie_strava_(do_31.12.2021).docx

     ​​​​​​​Oznam pre rodičov – zmena pri uplatnení dotácie na stravu od 1.9.2021

     Oznamujeme rodičom, že dotáciu na stravu v MŠ je  možné  poskytnúť :

     1. deťom v poslednom ročníku MŠ (predškoláci), ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus, o čom musí rodič predložiť čestné vyhlásenie; 
     2. deťom v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus, o čom musí rodič predložiť čestné vyhlásenie, (neodporúča sa, pretože daňové zvýhodnenie je vyššie, ako dotácia na stravu);
     3. všetkým deťom okrem predškolákov, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, o čom musí rodič predložiť potvrdenie z ÚPSVaR,
     4. všetkým deťom okrem predškolákov, ktoré žijú v domácnosti, ktorej príjmy nedosahujú životné minimum, o čom musí rodič predložiť potvrdenie z ÚPSVaR,

     Všetci ostatní uhrádzajú plnú cenu podľa platného VZN mesta. Dotácia sa poskytuje vo výške 1,30 eur na jeden deň, kedy dieťa bolo v MŠ a odobralo aspoň desiatu a obed.

     Vzor čestného vyhlásenia je zverejnený na webovej stránke školy alebo u vedúcej ŠJ.

     Požadované doklady musí rodič doručiť škole – školskej jedálni do 7.9.2021.

      

     Oznam pre rodičov – zmena pri uplatnení dotácie na stravu od 1.9.2021

     Oznamujeme rodičom, že dotáciu na stravu v ZŠ je  možné  poskytnúť :

     1. žiakom ZŠ, ktorí dovŕšili 15 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus, o čom musí rodič predložiť čestné vyhlásenie; 
     2. žiakom ZŠ, ktorí dovŕšili 6 rokov a nedovŕšili 15 rokov veku, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus, o čom musí rodič predložiť čestné vyhlásenie, (neodporúča sa, pretože daňové zvýhodnenie je vyššie, ako dotácia na stravu a zanikne im nárok na daňový bonus úplne);
     3. všetkým žiakom ZŠ, ktorí žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, o čom musí rodič predložiť potvrdenie z ÚPSVaR,
     4. všetkým žiakom ZŠ, ktorí žijú v domácnosti, ktorej príjmy nedosahujú životné minimum, o čom musí rodič predložiť potvrdenie z ÚPSVaR,

     Všetci ostatní uhrádzajú plnú cenu podľa platného VZN mesta. Dotácia sa poskytuje vo výške 1,30 eur na jeden obed.

     Vzor čestného vyhlásenia je zverejnený na webovej stránke školy alebo u vedúcej ŠJ.

     Požadované doklady musí rodič doručiť škole – školskej jedálni do 7.9.2021.

      

       

     ​​​​​​                                               Základná škola

     Prihláška do prvého ročníka

     Elektronickú prihlášku do prvého ročníka je možné vyplniť a podať  cez odkaz :

     https://zspodhradpb.edupage.org/register


     Čo naša škola ponúka  žiakom:

     • pozrite si - video reportáž o našej škole
     • modernú, zrekonštruovanú školu, príjemné, zdravé  prostredie v škole rodinného typu
     • kvalitnú výchovu a vzdelávanie,
     • kvalifikovaných pedagogických zamestnancov 
     • priemerný počet žiakov v triede - 17 žiakov
     • individuálny prístup k žiakom rešpektujúci osobnosť každého žiaka
     • priaznivé podmienky pre slobodný, tvorivý a prirodzený prejav detí
     • alternatívne vyučovacie postupy, (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, kurzy, exkurzie, besedy, prednášky...)
     • vyučovanie anglického jazyka a informatickej výchovy od prvého ročníka
     • v popoludňajších hodinách rôznorodú činnosť v záujmových útvaroch,
     • kvalitné a zdravé stravovanie v školskej jedálni,
     • prevádzka školského klubu do 17:00 hod.
     • rozľahlý školský areál s ihriskami a oddychovými zónami

      

      

      

      

    • 2%

    •  

     Ďakujeme za poskytnutie 2%. 

     Údaje o prijímateľovi:

     SRRZ - RZ pri Základnej škole

     Považské Podhradie 169,017 04 Považská Bystrica

     IČO: 173196170358Právna forma: Občianske združenie

     Tlačivo:

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
    • zspp@zspodhradpb.sk
    • zspp@zspodhradpb.sk
    • +421 042 4326878, 0910350300, Ekonómka, PAM +42 0426 01 85 MŠ Pov. Podhradie 0424326760 MŠ Šebešťanová 0424326812
    • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica Považské Podhradie 169 017 04 Považská Bystrica
    • 42276641
   • Prihlásenie