• modernú, zrekonštruovanú školu, príjemné, zdravé  prostredie v škole rodinného typu
    • kvalitnú výchovu a vzdelávanie,
    • kvalifikovaných pedagogických zamestnancov 
    • priemerný počet žiakov v triede - 17 žiakov
    • individuálny prístup k žiakom rešpektujúci osobnosť každého žiaka
    • priaznivé podmienky pre slobodný, tvorivý a prirodzený prejav detí
    • alternatívne vyučovacie postupy, (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, kurzy, exkurzie, besedy, prednášky...)
    • vyučovanie anglického jazyka a informatickej výchovy od prvého ročníka
    • v popoludňajších hodinách rôznorodú činnosť v záujmových útvaroch,
    • kvalitné a zdravé stravovanie v školskej jedálni,
    • prevádzka školského klubu do 17:00 hod.
    • rozľahlý školský areál s ihriskami a oddychovými zónami
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
   • zspp@zspodhradpb.sk
   • Základná škola : 042/432 68 78, 0910 350 300,
   • Ekonomický úsek, PAM: 042/426 01 85
   • MŠ Považské Podhradie 042/432 67 60
   • MŠ Šebešťanová 042/432 6812
   • Školská jedáleň: 042/444 37 95
   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, 017 04 Považská Bystrica 01704 Považská Bystrica Slovakia
   • IČO: 42276641
  • Prihlásenie