• modernú, zrekonštruovanú školu, príjemné, zdravé  prostredie v škole rodinného typu
    • kvalitnú výchovu a vzdelávanie,
    • kvalifikovaných pedagogických zamestnancov 
    • priemerný počet žiakov v triede - 17 žiakov
    • individuálny prístup k žiakom rešpektujúci osobnosť každého žiaka
    • priaznivé podmienky pre slobodný, tvorivý a prirodzený prejav detí
    • alternatívne vyučovacie postupy, (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, kurzy, exkurzie, besedy, prednášky...)
    • vyučovanie anglického jazyka a informatickej výchovy od prvého ročníka
    • v popoludňajších hodinách rôznorodú činnosť v záujmových útvaroch,
    • kvalitné a zdravé stravovanie v školskej jedálni,
    • prevádzka školského klubu do 17:00 hod.
    • rozľahlý školský areál s ihriskami a oddychovými zónami
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
   • zspp@zspodhradpb.sk
   • zspp@zspodhradpb.sk
   • +421 042 4326878, 0910350300, Ekonómka, PAM +42 0426 01 85 MŠ Pov. Podhradie 0424326760 MŠ Šebešťanová 0424326812
   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica Považské Podhradie 169 017 04 Považská Bystrica
   • 42276641
  • Prihlásenie