• Časový rozpis vyučovacích hodín a prestávok počas COVID-19

    1. hodina 7:40 - 8:25
    malá prestávka 8:25 - 8:35

    2. hodina 8:35 - 9:20
    desiatová prestávka 9:20 - 9:40

    3. hodina 9:40- 10:25
    malá  prestávka 10:25 - 10:35

    4. hodina 10:35 - 11:20
    malá prestávka 11:20 - 11:30

    5. hodina 11:30 - 12:15
    obedová prestávka 12:15 - 12:45

    6. hodina 12:45 - 13:30

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
   • zspp@zspodhradpb.sk
   • Základná škola : 042/432 68 78, 0910 350 300,
   • Ekonomický úsek, PAM: 042/426 01 85
   • MŠ Považské Podhradie 042/432 67 60
   • MŠ Šebešťanová 042/432 6812
   • Školská jedáleň: 042/444 37 95
   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, 017 04 Považská Bystrica 01704 Považská Bystrica Slovakia
   • IČO: 42276641
  • Prihlásenie