• 1. Organizácia školského roka 2020/2021

    Vyučovanie

    1.Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020.

       Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).

    2. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 2. februára 2021 (utorok)   a končí sa 30. júna 2021 (streda). 

    Prázdniny

    Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

     

     

    Prázdniny

     

    Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     

    Termín prázdnin

     

    Začiatok vyučovania po prázdninách

    jesenné

    28.10.2020 streda)

    30.10.-31.10. 2020

    02.11.2020(pondelok)

    vianočné

    22.12.2020 (utorok)

    23.12.2020-07. 01. 2021

    08.01.2020 (piatok)

    polročné

    29.01.2021 (piatok)

    01.02.2021

    02.02.2021 (utorok)

    jarné

    Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

    12.02.2021 (piatok)

    15.02. – 19.02.2021

    22.02.2021(pondelok)

    Košický kraj, Prešovský kraj

    19.02.2021 (piatok)

    22.02.-26.02.2021

    01.03.2021 (pondelok)

    Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

    26.02.2021 (piatok)

    01.03. - 05.03.2021

    08.03.2021(pondelok)

    veľkonočné

    31.03.2021 (streda)

    01.04. – 06.04.2021

    07.04.2021 (streda)

    letné

    30.06.2021 (streda)

    01.07.2021 - 31.8.2021

    02.09.2021 (štvrtok)

     

    2. Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

    • vyučovacia hodina trvá 45 minút
    • záujmová mimoškolská činnosť 14,15 hod. – 15,30 hod. 
     

    Príchod do školy:  7,00  -  7,40 hod.

    Prestávka na obed:  V rozsahu 30minút.

    Obed sa vydáva od 12,00 -12,45 hod.

     

    Časový rozpis vyučovacích hodín a prestávok

    VYUČOVACÍ  ČAS:                      PRESTÁVKY:

    1. hodina   7,40 –  8,25                  malá prestávka                 825   _      835

    2. hodina   8,35 –  9,20                  desiatová prestávka         920     _      935

    3. hodina   9,35 – 10,20                 veľká prestávka             1020     _    1035        

    4. hodina 10,35 – 11,20                 malá prestávka              1120   _    1130

    5. hodina 11,30 – 12,15                 obedová prestávka        1215   _    1245

    6. hodina 12,45 – 13,30

     

    Rozdelenie  tried  ZŠ

    Ročník

    Počet žiakov

    Triedna učiteľka

    I.

    14

    Mgr. Zuzana Macháčová

    II.

    21

    Mgr. Mariana Kršíková

    III.

    13

    Mgr. Miroslava Štefánková

    IV.

    20

    Mgr. Dana Bubelová

     

     

     

     

     

     

     

     Celkový počet žiakov: 68

     

    3. Školský klub detí (ŠKD)

    prevádzka do 16, 45 hod

    Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej ich zákonným zástupcom najneskôr do 15. júna 2019 , pre žiakov  1. ročníka najneskôr do 3.9.2019. Vychovávateľka uvoľní žiaka zo školského  klubu detí len na základe písomného oznámenia rodiča.  Poplatok za ŠKD 4,-€ mesačne.

    Oddelenia ŠKD

    Oddelenie

     

     

    vychovávateľka

    I.

     

     

    Mgr. Jana Bušovská

    II.

     

     

    Mgr. Andrea Lančinová

    III.

     

     

    Mgr. Lucia Gališová

     
    4. Rozdelenie tried v MŠ v školskom roku 2020/2021

    EP MŠ  Považské Podhradie162, Považská Bystrica
    Prevádzka:  6,30 hod. - 16,00 hod.

    Trieda

    Vekové zloženie

    Počet detí

    Učiteľky

    1.

    3 až 4 ročné deti

    20

    Lenka Balážová, TRU

    Mgr. Mária Kucharíková

    2.

    4 až 6 ročné deti 

    20

    Mgr. Milena Lučivianska, ZRŠ

    Zuzana Petrovičová,  TRU


    EP MŠ Šebešťanová 5, Považská Bystrica

    Prevádzka:  6,45 hod. - 16,00 hod.

    1. trieda heterogénna   pedagogickí zamestnanci: 

    Trieda

    Vekové zloženie

    Počet detí

    Učiteľky

    1. trieda heterogénna  

    3-6

    19

    Beáta Slamková

    Mgr.Vlasta Žibrunová, TRU

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
   • zspp@zspodhradpb.sk, ekonom@zspodhradpb.sk, pam@zspodhradpb.sk
   • +421 042 4326878, 0910350300, Ekonómka, PAM +42 0426 01 85 MŠ Pov. Podhradie 0424326760 MŠ Šebešťanová 0424326812
   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica Považské Podhradie 169 017 04 Považská Bystrica
   • 42276641
   • zspp@zspodhradpb.sk
  • Prihlásenie