• 1. Organizácia školského roka 2022/2023

    Vyučovanie

    1.Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022.

       Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok).

    2. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2023 (streda)   a končí sa 30. júna 2023 (piatok). 

    Prázdniny

    Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023

     

     

    Prázdniny

     

    Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     

    Termín prázdnin

     

    Začiatok vyučovania po prázdninách

    jesenné

    27.10.2022 (štvrtok)

    28.10.-31.10. 2022

    02.11.2022(streda)

    vianočné

    22.12.2022 (štvrtok)

    23.12.2022-

    07.01.2023

    09.01.2023 (pondelok)

    jarné

    Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

    23.02.2023  (piatok)

    27.02. - 03.03.2023

    064.03.2023(pondelok)

    Košický kraj, Prešovský kraj

    03.03.2023 (piatok)

    06.03.-10.03.2023

    13.03.2023 (pondelok)

    Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

    17.02.2023 (piatok)

    20.02. - 24.02.2023.

    27.02.2023 (pondelok)

    veľkonočné

    05.04.2023 (streda)

    06.04. - 11.04.2023

    12.04.2023 (streda)

    letné

    30.06.2023 (piatok)

    01.07. - 31.08.203

    45.09.2023 (pondelok)

     

    2. Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

    • vyučovacia hodina trvá 45 minút
    • záujmová mimoškolská činnosť 14,15 hod. – 15,30 hod. 
     

    Príchod do školy:  7,00  -  7,40 hod.

    Prestávka na obed:  V rozsahu 30minút.

    Obed sa vydáva od 12,00 -12,45 hod.

     

    Časový rozpis vyučovacích hodín a prestávok

    VYUČOVACÍ  ČAS:                      PRESTÁVKY:

    1. hodina   7,40 –  8,25                  malá prestávka                 825   _      835

    2. hodina   8,35 –  9,20                  desiatová prestávka         920     _      935

    3. hodina   9,35 – 10,20                 veľká prestávka             1020     _    1035        

    4. hodina 10,35 – 11,20                 malá prestávka              1120   _    1130

    5. hodina 11,30 – 12,15                 obedová prestávka        1215   _    1245

    6. hodina 12,45 – 13,30

     

    Rozdelenie  tried  ZŠ

    Ročník

    Počet žiakov

    Triedna učiteľka

    I.

    22

    Mgr. Alena Štefánková

    II.

    16

    Mgr. Dana Bubelová

    III.

    15

    Mgr. Anna Nováková

    IV.

    20

    Mgr. Blanka Džuganová

     

     

     

     

     

     

     

     Celkový počet žiakov: 73

     

    3. Školský klub detí (ŠKD)

    prevádzka do 16, 30 hod

    Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej ich zákonným zástupcom. Vychovávateľka uvoľní žiaka zo školského  klubu detí len na základe písomného oznámenia rodiča.  Poplatok za ŠKD 4,-€ mesačne.

    Oddelenia ŠKD

    Oddelenie

     

     

    vychovávateľka

    I.

     

     

    Mgr. Andrea Lančinová

    II.

     

     

    Mgr. Lucia Gališová

    III.

     

     

    Mgr. Jana Bušovská

     
    4. Rozdelenie tried v MŠ v školskom roku 2022/2023

    EP MŠ  Považské Podhradie162, Považská Bystrica
    Prevádzka:  6,30 hod. - 16,00 hod.

    Trieda

    Vekové zloženie

    Počet detí

    Učiteľky

    1.

    3 až 4 ročné deti

    21

     

    Beáta Slamková

    Bc. Soňa Kardošová, TRU 

    2.

    4 až 6 ročné deti 

    21

    Lenka Balážová, TRU

    Mgr. Milena Lučivjanská, ZRŠ

     


    EP MŠ Šebešťanová 5, Považská Bystrica

    Prevádzka:  6,45 hod. - 16,00 hod.

    1. trieda heterogénna   pedagogickí zamestnanci: 

    Trieda

    Vekové zloženie

    Počet detí

    Učiteľky

    1. trieda heterogénna  

    3-6

    18

    BC. Škrabáková Michaela, TRU

    Mgr. Lenka Križko Verešová, ZRŠ

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
   • zspp@zspodhradpb.sk
   • Základná škola : 042/432 68 78, 0910 350 300,
   • Ekonomický úsek, PAM: 042/426 01 85
   • MŠ Považské Podhradie 042/432 67 60
   • MŠ Šebešťanová 042/432 6812
   • Školská jedáleň: 042/444 37 95
   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, 017 04 Považská Bystrica 01704 Považská Bystrica Slovakia
   • IČO: 42276641
  • Prihlásenie