• 1. Organizácia školského roka 2021/2022

    Vyučovanie

    1.Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021.

       Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2022 (pondelok).

    2. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 (utorok)   a končí sa 30. júna 2022 štvrtok). 

    Prázdniny

    Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022

     

     

    Prázdniny

     

    Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     

    Termín prázdnin

     

    Začiatok vyučovania po prázdninách

    jesenné

    27.10.2021 streda)

    28.10.-29.10. 2021

    02.11.2021(utorok)

    vianočné

    22.12.2021 (streda)

    23.12.2021-07. 01. 2022

    10.01.2022 (pondelok)

    polročné

    03..02.2022 (štvrtok)

    04.02.2022

    07.02.2022 (pondelok

    jarné

    Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

    04.03.2022 (piatok)

    07.03. - 11.03.2022

    14.03.2022(pondelok)

    Košický kraj, Prešovský kraj

    18.02.2022 (piatok)

    21.02.-25.02.2022

    28.02..2022 (pondelok)

    Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

    25.02.2022(piatok)

    28.02. - 04.03.2022.

    07.03.2022(pondelok)

    veľkonočné

    13.04.2022 (streda)

    14.04. - 19.04.2022

    20.04.2022 (streda)

    letné

    30.06.2022 (štvrtok)

    01.07. - 02.09.2022

    05.09.2022 (pondelok)

     

    2. Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

    • vyučovacia hodina trvá 45 minút
    • záujmová mimoškolská činnosť 14,15 hod. – 15,30 hod. 
     

    Príchod do školy:  7,00  -  7,40 hod.

    Prestávka na obed:  V rozsahu 30minút.

    Obed sa vydáva od 12,00 -12,45 hod.

     

    Časový rozpis vyučovacích hodín a prestávok

    VYUČOVACÍ  ČAS:                      PRESTÁVKY:

    1. hodina   7,40 –  8,25                  malá prestávka                 825   _      835

    2. hodina   8,35 –  9,20                  desiatová prestávka         920     _      935

    3. hodina   9,35 – 10,20                 veľká prestávka             1020     _    1035        

    4. hodina 10,35 – 11,20                 malá prestávka              1120   _    1130

    5. hodina 11,30 – 12,15                 obedová prestávka        1215   _    1245

    6. hodina 12,45 – 13,30

     

    Rozdelenie  tried  ZŠ

    Ročník

    Počet žiakov

    Triedna učiteľka

    I.

    14

    Mgr. Dana Bubelová

    II.

    15

    Mgr. Zuzana Macháčová

    III.

    20

    Mgr. Mariana Kršíková

    IV.

    13

    Mgr. Alena Štefánkováá

     

     

     

     

     

     

     

     Celkový počet žiakov: 62

     

    3. Školský klub detí (ŠKD)

    prevádzka do 16, 45 hod

    Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej ich zákonným zástupcom najneskôr do 15. júna 2019 , pre žiakov  1. ročníka najneskôr do 3.9.2019. Vychovávateľka uvoľní žiaka zo školského  klubu detí len na základe písomného oznámenia rodiča.  Poplatok za ŠKD 4,-€ mesačne.

    Oddelenia ŠKD

    Oddelenie

     

     

    vychovávateľka

    I.

     

     

    Mgr. Lucia Gališová

    II.

     

     

    Mgr. Jana Bušovská

    III.

     

     

    Mgr. Andrea Lančinová

     
    4. Rozdelenie tried v MŠ v školskom roku 2021/2022

    EP MŠ  Považské Podhradie162, Považská Bystrica
    Prevádzka:  6,30 hod. - 16,00 hod.

    Trieda

    Vekové zloženie

    Počet detí

    Učiteľky

    1.

    3 až 4 ročné deti

    20

    Lenka Balážová, TRU

    Beáta Slamková

    2.

    4 až 6 ročné deti 

    20

    Mgr. Milena Lučivjanská, ZRŠ

    Bc. Kardošová 


    EP MŠ Šebešťanová 5, Považská Bystrica

    Prevádzka:  6,45 hod. - 16,00 hod.

    1. trieda heterogénna   pedagogickí zamestnanci: 

    Trieda

    Vekové zloženie

    Počet detí

    Učiteľky

    1. trieda heterogénna  

    3-6

    19

    BC. Škrabáková Michaela, TRU

    Mgr. Lenka Bieliková, ZRŠ

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
   • zspp@zspodhradpb.sk
   • zspp@zspodhradpb.sk
   • +421 042 4326878, 0910350300, Ekonómka, PAM +42 0426 01 85 MŠ Pov. Podhradie 0424326760 MŠ Šebešťanová 0424326812
   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica Považské Podhradie 169 017 04 Považská Bystrica
   • 42276641
  • Prihlásenie