• Jedáleň MŠ a ZŠ Považské Podhradie
    tel.: 042/444 37 95
    email: jedalen@zspodhradpb.sk

     

    Jedáleň MŠ Šebešťanová
    tel.: 042/432 68 12
    email: jedalen@zspodhradpb.sk

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
   • zspp@zspodhradpb.sk
   • Základná škola : 042/432 68 78, 0910 350 300,
   • Ekonomický úsek, PAM: 042/426 01 85
   • MŠ Považské Podhradie 042/432 67 60
   • MŠ Šebešťanová 042/432 6812
   • Školská jedáleň: 042/444 37 95
   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, 017 04 Považská Bystrica 01704 Považská Bystrica Slovakia
   • IČO: 42276641
  • Prihlásenie