•   apríl 2022

    Dátum Aktivita
    apríl apríl - mesiac lesov
    13.04. Veľkonočné tvorivé dielne 10:00 hod. - 12:00 hod.
    14.04. - 19.04. Veľkonočné prázdniny
    20.04. Zápis do prvého ročníka 14:00 - 17:00 hod.
    21.04. Sokoliari v ŠKD 13:00 hod.
    22.04.  Deň Zeme
    25.04. Pedagogická rada
    27.04. CHKO  - Strážovské vrchy v ŠKD 13:30 - 15:00 hod.
    28.04. Deň narcisov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
   • zspp@zspodhradpb.sk
   • Základná škola : 042/432 68 78, 0910 350 300,
   • Ekonomický úsek, PAM: 042/426 01 85
   • MŠ Považské Podhradie 042/432 67 60
   • MŠ Šebešťanová 042/432 6812
   • Školská jedáleň: 042/444 37 95
   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, 017 04 Považská Bystrica 01704 Považská Bystrica Slovakia
   • IČO: 42276641
  • Prihlásenie