• december 2022

    Dátum Aktivita
    1.12.2022

    Vianočný workshop s Katarínou Ofúkanou

    05.12. - 09.12.2022, 7:15 - 9:30 hod. Korčuliarsky výcvik 2. ročník
    10.12.2022, 16:00 hod. Vianočná akadémia
    15.12.2022 Imatrikulácia prvákov
    december 2022 Vianočné tvorivé dielne v ŠKD                                                                      
    22.12.2022 Vianočné posedenie   v triedach
    23.12.2022 - 05.01.2023 Vianočné prázdniny
       
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
   • zspp@zspodhradpb.sk
   • Základná škola : 042/432 68 78, 0910 350 300,
   • Ekonomický úsek, PAM: 042/426 01 85
   • MŠ Považské Podhradie 042/432 67 60
   • MŠ Šebešťanová 042/432 6812
   • Školská jedáleň: 042/444 37 95
   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, 017 04 Považská Bystrica 01704 Považská Bystrica Slovakia
   • IČO: 42276641
  • Prihlásenie