Novinky

     • Informácie pre rodičov

      30. 8. 2020

      Vážení rodičia,
      na príkaz Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, Vám oznamujeme :

       

      • Do budovy školy môže prísť doprovod žiaka len do vstupnej chodby
      • Vstup do budovy školy len s ochranným rúškom
      • Pri vstupe do budovy školy bude denne ranný filter - meranie teploty (max. 37,1°C) a dezinfekcia rúk
      • Do školy môžu nastúpiť IBA ZDRAVÉ DETI
      • Rodič je povinný nahlásiť škole karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom
      • Žiak je povinný mať denne 2 rúška a balík papierových vreckoviek
      • Od 3.9.2020 (vrátane) do 14.9.2020 (vrátane)  bude ranný ŠKD od 7:00 hod.
      • Činnosť ŠKD bude zabezpečená  denne  od 03.09.2020 do 16:30 hod. pre všetkých prihlásených žiakov.  Zápisný lístok na stiahnutie: ŠKD -> Zápisný lístok

      Stravovanie:

      Obedy sa vydávajú od 03.09.2020, desiata od 05.10.2020. 

      Každý žiak (stravník) musí odovzdať vyplnený Zápisný lístok, na základe ktorého bude vydaná poukážka na platbu na mesiac september. Zápisný lístok si môžete stiahnuť na vytlačenie a vyplnenie v časti Školská jedáleň -> Zápisné lístky a priniesť vypísaný, prípadne vypísať priamo v kancelárii ŠJ .

      Finančná zábezpeka  -  20 € (jednorázová platba).

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
   • zspp@zspodhradpb.sk
   • +421 042 4326878 0910350300
   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica Považské Podhradie 169 017 04 Považská Bystrica
  • Prihlásenie