Novinky

     • Základná škola

      24. 9. 2021

       Upozorňujeme na povinnosť nosenia rúšok pre žiakov v škole i počas výchovno - vyučovacieho procesu

      s výnimkou detí v materskej škole.

      ​​​​​​​

      Rozhodnutie29_11_2021.pdf


      Semafor_26_11_2021.pdf


      ​​​​​​​

      Čo naša škola ponúka  žiakom:

      • pozrite si - video reportáž o našej škole
      • modernú, zrekonštruovanú školu, príjemné, zdravé  prostredie v škole rodinného typu
      • kvalitnú výchovu a vzdelávanie,
      • kvalifikovaných pedagogických zamestnancov 
      • priemerný počet žiakov v triede - 17 žiakov
      • individuálny prístup k žiakom rešpektujúci osobnosť každého žiaka
      • priaznivé podmienky pre slobodný, tvorivý a prirodzený prejav detí
      • alternatívne vyučovacie postupy, (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, kurzy, exkurzie, besedy, prednášky...)
      • vyučovanie anglického jazyka a informatickej výchovy od prvého ročníka
      • v popoludňajších hodinách rôznorodú činnosť v záujmových útvaroch,
      • kvalitné a zdravé stravovanie v školskej jedálni,
      • prevádzka školského klubu do 17:00 hod.
      • rozľahlý školský areál s ihriskami a oddychovými zónami



      Prihláška do prvého ročníka

      Elektronickú prihlášku do prvého ročníka je možné vyplniť a podať  cez odkaz :

      https://zspodhradpb.edupage.org/register

     • 2%

      8. 3. 2021

       

      Ďakujeme za poskytnutie 2%. 

      Údaje o prijímateľovi:

      SRRZ - RZ pri Základnej škole

      Považské Podhradie 169,017 04 Považská Bystrica

      IČO: 173196170358Právna forma: Občianske združenie

      Tlačivo:

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
    • zspp@zspodhradpb.sk
    • zspp@zspodhradpb.sk
    • +421 042 4326878, 0910350300, Ekonómka, PAM +42 0426 01 85 MŠ Pov. Podhradie 0424326760 MŠ Šebešťanová 0424326812
    • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica Považské Podhradie 169 017 04 Považská Bystrica
    • 42276641
   • Prihlásenie