•  

    Predseda RŠ

    Mgr. Dana Bubelová

    zvolený zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ Pov. Podhradie

    Zástupca RŠ

    Ing. Martina Pániková

    zvolený zástupca rodičov žiakov ZŠ Pov. Podhradie

    Členovia RŠ

    Lenka Balážová

    zvolený zástupca pedagogických zamestnancov MŠ (Pov. Podhradie, Šebešťanová)

     

    Mgr. Helena Hrkotová

    zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ

     

    Ing. Daniela Barbosová

    zvolený zástupca rodičov žiakov ZŠ

     

    Mgr. Silvia Jandúchová

    zvolený zástupca rodičov detí MŠ

     

    Mgr. Katarína Vávrová

    zvolený zástupca rodičov detí MŠ

     

    Bc. Ladislav Holák

    poslanec Mesta Pov. Bystrica

     

    Ing. Ján Kunovský

    poslanec Mesta Pov. Bystrica

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
   • zspp@zspodhradpb.sk
   • Základná škola : 042/432 68 78, 0910 350 300,
   • Ekonomický úsek, PAM: 042/426 01 85
   • MŠ Považské Podhradie 042/432 67 60
   • MŠ Šebešťanová 042/432 6812
   • Školská jedáleň: 042/444 37 95
   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, 017 04 Považská Bystrica 01704 Považská Bystrica Slovakia
   • IČO: 42276641
  • Prihlásenie