• skol_semaf_od_25_jan_2022(1).pdf

     Organizacne_pokyny_ZS09_2021.docx

    bezpriznakovost_2022.docx

    vynimka_z_karanteny.docx

    vstup_do_budovy.txt

       HLAVNÉ ZMENY od 25.januára 2022 COVID-19

    • Dopĺňajú sa klinické príznaky COVID-19, pri výskyte ktorých je nutné izolovať sa od ostatných a kontaktovať ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup

    Klinické príznaky po novom: zvýšená telesná teplota nad 37°C; kašeľ; nočné potenie;  únava;  bolesti hrdla;  bolesti hlavy; dýchavičnosť; strata chuti alebo strata čuchu; črevné a zažívacie problémy; pocit upchatého nosa.

    V izolácií musia po výskyte niektorého z vyššie uvedených klinických príznakov zostať všetky osoby. Teda osoby neočkované, osoby očkované a osoby po prekonaní COVID-19 

    • Za pozitívnu osobu sa bude považovať:
    • Osoba po doručení výsledkov RT-PCR, LAMP, antigénového testu, ako aj Point of care testu (PoCT)= nemocničný test a rovnako aj osoba po domácom antigénovom teste, ktorý však musí posúdiť jej všeobecný lekár. (PoCT je podobne ako LAMP test rýchla metóda molekulárnej biológie, vykonáva sa napríklad v nemocniciach pred prijatím pacienta na hospitalizáciu, vyšetrenie alebo zákrok).
    • Pri antigénovom, LAMP, PoCT- nemocničnom teste  i samoteste nebude potrebná konfirmácia PCR testom. 

    Ø    Domáca izolácia pozitívnej osoby

    (očkovaní, prekonaní, neočkovaní)

    • Bude trvať 5 dní , pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u pozitívneho nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť
    • Nasledujúcich 5 dní musí táto osoba ak je staršia ako 6 rokov na verejnosti nosiť respirátor FFP2 bez výdychového ventilu ( a to aj v exteriéri, ak je od inej osoby vzdialená viac ako 2 metre); deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško)
    • Ak sa v ostatných 24 hodinách vyskytli príznaky ochorenia, o ukončení izolácie rozhodne lekár 

    Ø    Karanténa po úzkom kontakte s pozitívnou osobou

    (neočkovaní, očkovaní bez posilňujúcej dávky, ak od zaočkovania uplynulo viac ako 9 mesiacov)

    • Bude trvať 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť.
    • Vykonanie RT- PCR testu na 5. deň už nebude potrebné pri každom úzkom kontakte. O vykonaní testu na COVID-19 najskôr na piaty deň po úzkom kontakte rozhodne ošetrujúci lekár.
    • Po ukončení času karantény je osoba staršia ako 6 rokov povinná mať na verejnosti po obdobie 5 dní prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu a dodržiavať hygienu rúk; deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško.
    • Ak sa počas 5-dňovej karantény vyskytnú u osoby príznaky ochorenia, o ďalšom postupe rozhodne všeobecný lekár 

    Ø    Karanténa po úzkom kontakte s pozitívnou osobou

    (očkované osoby s posilňujúcou dávkou, zaočkované osoby, ktoré boli zaočkované pred nie viac ako 9 mesiacmi a osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred menej ako 180 dňami)

    • Ak uvedené osoby nemajú klinické príznaky, karanténa pre nich nie je povinná. Na verejnosti však musia mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu po obdobie 7 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou (a to aj v prípade, ak sa od ostatných osôb v exteriéri nachádzajú viac ako 2 metre); deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško)
    • Tieto osoby však zostávajú v karanténe ak:   
    • sa u nich vyskytol čo i len jeden z klinických príznakov COVID-19
    • ak ošetrujúci lekár posúdi u tejto osoby karanténu ako potrebnú: to môže byť pre zreteľahodné epidemiologické dôvody, ktorými sú napríklad dlhodobý úzky kontakt s pozitívnou osobou, ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku  

    Ø    Mení sa definícia úzkeho kontaktu

    Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte nemali prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 a:

    • osoby boli v priamom fyzickom kontakte, alebo

    • osoby boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút, alebo

    • osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút, alebo

    • osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút. 

    Obdobie úzkeho kontaktu sa počíta 2 dni pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby, ktorá je blízkym kontaktom.

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
   • zspp@zspodhradpb.sk
   • Základná škola : 042/432 68 78, 0910 350 300,
   • Ekonomický úsek, PAM: 042/426 01 85
   • MŠ Považské Podhradie 042/432 67 60
   • MŠ Šebešťanová 042/432 6812
   • Školská jedáleň: 042/444 37 95
   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, 017 04 Považská Bystrica 01704 Považská Bystrica Slovakia
   • IČO: 42276641
  • Prihlásenie