• Riaditeľka školy: Mgr. Dagmar Chrabačková
    Zástupkyňa riaditeľky školy pre EP - MŠ Považské Podhradie 162, Považská Bystrica: Mgr. Milena Lučivjanská
    Zástupkyňa riaditeľky školy pre EP - MŠ Šebešťanová 5,  Považská Bystrica: Mgr. Lenka Križko Verešová

    Základná škola

    Pedagogickí zamestnanci:

    Mgr. Alena Štefánková

    triedna učiteľka 1. ročník

    Mgr. Dana Bubelová

    triedna učiteľka 2. ročník

    Mgr. Anna Nováková

    triedna učiteľka 3. ročník

    Mgr. Blanka Džuganová

    triedna učiteľka 4. ročník

    Mgr. Soňa Ďurovcová učiteľka NBV

    Mgr. Jana Bušovská

    vychovávateľka ŠKD III. odd.

    Mgr. Lucia Gališová

    vychovávateľka ŠKD II. odd.

    Mgr. Andrea Lančinová vychovávateľka ŠKD I. odd.

     

    Prevádzkoví zamestnanci:

    • Lucia Gocálová, PAM
    • Mgr. Alena Lorincová, ekonóm
    • Katarína Kurajská
    • Jaroslav Macháč

     

    EP - Materská škola Považské Podhradie 162, Považská Bystrica

    Zástupkyňa riaditeľky školy pre EP - MŠ Považské Podhradie 162, Považská Bystrica: Mgr. Milena Lučivjanská

    Lenka Balážová

    triedna učiteľka  2. trieda

    Bc. Soňa Kardošová

    triedna učiteľka 1. trieda

    Mgr. Milena Lučivjanská

    učiteľka 2. trieda, ZRŠ

    Beáta Slamková

    učiteľka 1. trieda

     

    Prevádzkoví zamestnanci:

    • Dana Králiková
    • Slávka Laginová

     

    EP - Materská škola Šebešťanová 5, Považská Bystrica

    Zástupkyňa riaditeľky školy pre EP - MŠ Šebešťanová 5,  Považská Bystrica: Mgr. Lenka Križko Verešová

    Mgr. Lenka Križko Verešová        

    učiteľka, ZRŠ

    Bc. Michaela Škrabáková

    triedna učiteľka

     

    Prevádzkový zamestnanec:

    • Jana Rusnáková


    Zariadenie školského stravovania
    Školská jedáleň Považské Podhradie 162, Považská Bystrica

    Mgr. Helena Hrkotová

    vedúca školskej jedálne

    Miroslav Ryljak hlavný kuchár

    Anna Chodúrová

    zamestnanec v prevádzke

    Daniela Ištóková zamestnanec v prevádzke

    Dana Králiková

    zamestnanec v prevádzke - výdajná školská jedáleň

     

    Zariadenie školského stravovania
    Školská jedáleň Šebešťanová 5, Považská Bystrica

    Mgr. Helana Hrkotová

    vedúca školskej jedálne

    Silvia Sovíková

    hlavná kuchárka

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
   • zspp@zspodhradpb.sk
   • Základná škola : 042/432 68 78, 0910 350 300,
   • Ekonomický úsek, PAM: 042/426 01 85
   • MŠ Považské Podhradie 042/432 67 60
   • MŠ Šebešťanová 042/432 6812
   • Školská jedáleň: 042/444 37 95
   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, 017 04 Považská Bystrica 01704 Považská Bystrica Slovakia
   • IČO: 42276641
  • Prihlásenie