• Riaditeľka školy: Mgr. Dagmar Chrabačková
    Zástupkyňa riaditeľky školy pre EP - MŠ Považské Podhradie 162, Považská Bystrica: Mgr. Milena Lučivjanská
    Zástupkyňa riaditeľky školy pre EP - MŠ Šebešťanová 5,  Považská Bystrica: Mgr. Milena Lučivjanská

    Základná škola

    Pedagogickí zamestnanci:

    Mgr. Mariana Kršíková

    Tr. uč. 1. ročník

    Mgr. Alena Štefánková

    Tr. uč. 2. ročník

    Mgr. Dana Bubelová

    Tr. uč. 3. ročník

    Mgr. Viera Kuncová

    Tr. uč. 4. ročník

    Mgr. Lucia Gališová

    Vychovávateľka ŠKD

    Mgr. Andrea Lančinová

    Vychovávateľka ŠKD

    Natália Vallová Vychovávateľka ŠKD

     

    Prevádzkoví zamestnanci:

    • Lucia Gocálová
    • Zuzana Hájková
    • Katarína Kurajská
    • Jaroslav Macháč

     

    EP - Materská škola Považské Podhradie 162, Považská Bystrica

    Zástupkyňa riaditeľky školy pre EP - MŠ Považské Podhradie 162, Považská Bystrica: Mgr. Milena Lučivjanská

    Mgr. Mária Kucharíková

    tr. učiteľka 1. trieda

    Lenka Balážová

    učiteľka 1. trieda

    Mgr. Milena Lučivjanská

    učiteľka 2. trieda

    Zuzana Jurkechová

    tr. učiteľka 2. trieda

     

    Prevádzkoví zamestnanci:

    • Dana Králiková
    • Jana Tvrdá

     

    EP - Materská škola Šebešťanová 5, Považská Bystrica

    Zástupkyňa riaditeľky školy pre EP - MŠ Šebešťanová 5,  Považská Bystrica: Mgr. Milena Lučivjanská

    Mgr. Beáta Slamková

    učiteľka

    Mgr. Vlasta Žibrúnová

    tr. učiteľka

     

    Prevádzkový zamestnanec:

    • Jana Rusnáková


    Zariadenie školského stravovania
    Školská jedáleň Považské Podhradie 162, Považská Bystrica

    Mgr. Helena Hrkotová

    Vedúca školskej jedálne

    Katarína Pavlíková Hlavná kuchárka

    Anna Chodúrová

    Zamestnanec v prevádzke

    Marta Vozatárová Zamestnanec v prevádzke

    Dana Králiková

    Zamestnanec v prevádzke - výdajná školská jedáleň

     

    Zariadenie školského stravovania
    Školská jedáleň Šebešťanová 5, Považská Bystrica

    Mgr. Helana Hrkotová

    Vedúca školskej jedálne

    Silvia Sovíková

    Hlavná kuchárka

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
   • zspp@zspodhradpb.sk, ekonom@zspodhradpb.sk, pam@zspodhradpb.sk
   • +421 042 4326878 0910350300 Ekonómka, PAM +42 0426 01 85
   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica Považské Podhradie 169 017 04 Považská Bystrica
   • 42276641
  • Prihlásenie