•  

    MŠ Považské Podhradie:

    Obnovená prevádzka MŠ od 12.04.2021. Pri nástupe je potrebné predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a k nahliadnutiu negatívny test alebo výnimka z testovania. 

    Navrat_od12_04_2021.pdf    


    • Materská škola má prevádzku od 6:30 hod. do 16:00 hod.
    • Deti prichádzajú do MŠ do 8:00 hod.
    • Odchod detí na obed je do 12:00 hod. alebo po 14:00 hod., najneskôr do 16:00 hod.
    • Pri  nástupe dieťaťa do MŠ rodič odovzdá zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

      (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)

    • Vypíše evidenčný lístok dieťaťa, ako aj splnomocnenie na prevzatie dieťaťa inou osobou, všetko odovzdá triednej učiteľke.
    • Učiteľku pravdivo informuje o zdravotnom stave dieťaťa a jeho neprítomnosti v MŠ.

    MŠ Šebešťanová:

    Obnovená prevádzka MŠ od 12.04.2021. Pri nástupe je potrebné predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a k nahliadnutiu negatívny test alebo výnimka z testovania. 

    Navrat_od12_04_2021.pdf    

    • Materská škola má prevádzku od 6:45 hod. do 16:00 hod.
    • Deti prichádzajú do MŠ do 8:00 hod.
    • Odchod detí na obed je do 12:00 hod. alebo po 14:00 hod., najneskôr do 16:00 hod.
    • Pri  nástupe dieťaťa do MŠ rodič odovzdá zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

      (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)

    • Vypíše evidenčný lístok dieťaťa, ako aj splnomocnenie na prevzatie dieťaťa inou osobou, všetko odovzdá triednej učiteľke.
    • Učiteľku pravdivo informuje o zdravotnom stave dieťaťa a jeho neprítomnosti v MŠ.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
   • zspp@zspodhradpb.sk, ekonom@zspodhradpb.sk, pam@zspodhradpb.sk
   • +421 042 4326878, 0910350300, Ekonómka, PAM +42 0426 01 85 MŠ Pov. Podhradie 0424326760 MŠ Šebešťanová 0424326812
   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica Považské Podhradie 169 017 04 Považská Bystrica
   • 42276641
   • zspp@zspodhradpb.sk
  • Prihlásenie